1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đồng Tân (tiền thân là Công ty TNHH MTV Đồng Tân)  được thành lập theo Quyết định số 556/QĐ-QP ngày 11/8/1993 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước Công ty Đồng Tân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai/Quân khu 7 với chức năng ngành nghề ban đầu chủ yếu là trồng cây công nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ.

Từ năm 1995 đến nay, Công ty chuyển đổi sang hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác mỏ, được nhà nước giao đất và cấp giấy phép khai thác mỏ, xây dựng dân dụng - công nghiệp – xây dựng công trình giao thông cầu đường, san lấp mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà.

Các cơ sở đã thực hiện khai thác gồm: 
- Mỏ đá Tân Hạnh: 376.336m2 trữ lượng 10.196.000m3 thời gian khai thác 30 năm;

- Mỏ đá Suối Trầu: 560.000m2 trữ lượng 7.326.000m3 thời gian khai thác 12 năm; 
- Khai thác cát lòng hồ Trị An: Chiều dài lòng sông Đồng Nai cũ 23 km trữ lượng 2.400.000m3, công suất khai thác 140.000m3/năm. 
- Công ty đã thi công nhiều công trình như: 
+ San lấp mặt bằng chung cư cao tầng Xã Hoà An – TP. Biên Hoà - Đồng Nai;
+ Thi công xây dựng bờ kè Bến Đình - Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh;
+ Thi công đường số 7 Khu Công nghiệp Tam Phước - huyện Long Thành -  tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 23/7/2017 Bộ Quốc phòng ra Quyết định của số 2908/QĐ-BQP về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Đồng Tân thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải/Quân khu 7 thành công ty cổ phần.

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Anh: DONG TAN JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: DOTA
- Địa chỉ: Số 5, Kp 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại: 0251.3823900            Số fax: 0251.3817279
- Logo :

- Mã số doanh nghiệp: 3600248576 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, ngày 27/11/2017 đăng ký thay đổi lần 2. (Chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV Đồng Tân).
- Vốn điều lệ: 52.597.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, năm trăm chín mươi bảy triệu đồng)
- Tên người đại diện theo pháp luật: LÂM BÁ TÒNG
- Ngành, nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

                            Bảng 1: Danh sách ngành nghề kinh doanh

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
1 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290
2 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
3 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
4 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
5 Bốc xếp hàng hóa 5224
6 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210
7 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (hoạt động ngoài tỉnh) 4661
8 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022
9 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
10 Xây dựng nhà các loại 4100
11 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
12 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
13 Xây dựng công trình công ích 4220
14 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

 

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty Cổ phần Đồng Tân được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Cơ cấu tổ chức của Công ty xây dựng theo cấu trúc chức năng phù hợp với lĩnh vực hoạt động và được mô tả theo sơ đồ sau:

                                        Bảng 2: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Đồng Tân

Công ty Đồng Tân có đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, có đủ kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng ngành nghề đã được nhà nước cấp phép. 

Giới thiệu