Công ty cổ phần Đồng Tân nhận được Quyết định số 1346/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày 28/12/2023 nay Công ty công bố thông tin về việc đặng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán: UPCoM với mã chứng khoán D17.

File đính kèm bao gồm: Xem tại đây

Tin tức khác